Kdo smo

Naša zgodba

Lenis je bil ustanovljen leta 2008. V prvih letih poslovanja smo se osredotočali predvsem na reševanje težav pri oskrbi slovenskega trga z uvozom/vnosom neregistriranih nujno potrebnih zdravil. Programi zgodnjega dostopa (Early Access Programs – EAP) so v različnih oblikah še vedno pomemben del našega poslovanja.

S prevzemom in integracijo skupine Medicopharmacia leta 2022 smo naredili pomemben korak: pridobili smo več kot 30 let izkušenj pri distribuciji inovativnih zdravil na recept in razširili svoje poslovanje zunaj meja Slovenije.

Podjetje Lenis

Lenis je regionalni distributer zdravil na recept v regiji centralne in vzhodne Evrope (CEE) s sedežem v Sloveniji.

V državah, kjer smo prisotni, s svojo prisotnostjo izboljšujemo dostop do zdravil in s tem tudi kakovost zdravstvene oskrbe. Poleg dobave registriranih inovativnih in generičnih zdravil smo tudi vodilni dobavitelj neregistriranih zdravil in izkušeni na področju odpravljanja začasnih motenj v dobavi zdravil.

V sodelovanju s tujimi poslovnimi partnerji dobavljamo inovativna in generična zdravila in s tem skrbimo za dostopnost zdravil v Sloveniji in širše.

lenis-certificates-fixed

Delujemo znotraj in zunaj meja EU

Skupina Lenis dobavlja zdravila primarno na naslednje trge: v Slovenijo, na Hrvaško, v Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, na Kosovo in v Severno Makedonijo.

Poleg tega, da imamo hčerinska podjetja v državah bivše Jugoslavije, je Lenis projektno povezan tudi z izkušenimi in zanesljivimi distribucijskimi partnerji v več drugih državah CEE. Skupaj delujemo na področju od Baltika prek Poljske, Češke, Slovaške, Madžarske, Črne Gore, Kosova, Albanije, Bolgarije, Romunije in vse do Cipra in Malte.

Bolnikom in zdravstvenim delavcem omogočamo dostop do zdravil v kar 20 državah srednje in vzhodne Evrope.

evropa-lenis
temen-kvadratek  Lenis in hčerinska podjetja      svetel-kvadratek  Sklenjena partnerstva

Sodelovanje gradimo na odnosih in zaupanju

Z leti in dobrim delom si je Lenis pridobil zaupanje partnerjev in regionalni sloves zanesljivega dobavitelja zdravil na recept.

Z doslednim upoštevanjem najvišjih standardov, veljavnih zakonov, predpisov, poslovne etike ter transparentnim poslovanjem gradimo zaupanje in medsebojno sodelovanje z zdravstvenimi delavci in organizacijami, nevladnimi organizacijami ter državnimi organi (npr. agencijami za zdravila, zdravstvenimi zavarovalnicami).

Podjetje letno uspešno prestane številne presoje skladnosti poslovanja s strani naših več kot 60 različnih dobaviteljev zdravil. Smernice naših poslovnih partnerjev kot tudi splošne smernice transparentnosti v farmacevtski industriji (EFPIA) pa so vgrajene v vse naše poslovne procese in dokumentacijo.

Korak naprej

Novi dosežki in napredek v farmacevtski industriji in širše na področju bioznanosti nas motivirajo in ženejo dlje. Lenis je ustanovni član in glavni vlagatelj v podjetje Niba Labs d.o.o.. Niba Labs razvija in trži tehnologije na področju karakterizacije in kvantifikacije terapevtskih virusov, ki se uporabljajo za gensko zdravljenje.