Naše storitve

Regulativa

Imamo strokovno znanje s področja regulative in dolgoletne izkušnje v vseh državah naše regije. Različni regulatorni organi imajo različne zahteve in naše široko poznavanje lokalnih posebnosti pomaga doseči pravočasne odobritve, ki so ključne za dostop pacientov do novih zdravil. S pravočasnim regulatornim ukrepanjem prispevamo k fleksibilnosti poslovanja tudi v primerih, ko okoliščine zahtevajo izredne odobritve. Zagotavljamo regulatorne storitve, ki pokrivajo celoten življenjski cikel registriranih zdravil, v primeru neizpolnjenih potreb po zdravilih na naših trgih pa pridobimo potrebna dovoljenja za uvoz neregistriranih zdravil.

Medicinske aktivnosti

Medicinski oddelek ima pomembno vlogo pri internem izobraževanju o posameznih terapevtskih področjih in zdravilih, poleg tega pa skrbi za strokovno komunikacijo z zdravstvenimi delavci. Z medicinskimi aktivnostmi in dogodki krepimo ozaveščenost o boleznih in možnostih zdravljenja, da bi zagotovili pogoje, ki omogočajo čim boljšo oskrbo pacientov in izboljšujejo njihovo kakovost življenja. Sodelavci v medicinskem oddelku prav tako zagotavljajo, da vse naše dejavnosti, sodelovanja in gradiva sledijo strogim strokovnim standardom.

Dostop do trga

Kot distributer zdravil skrbimo za oblikovanja cen in postopke povračila stroškov (razvrstitve zdravil na pozitivne liste pri državnih zdravstvenih zavarovalnicah), vse pod strogim nadzorom državnih institucij. Aktivnosti izvajamo z našimi izkušenimi sodelavci tako v Sloveniji kot tudi v tujini, saj ima vsaka država svoja pravila in postopke za zagotavljanje ustreznih cen in povračila stroškov za zdravila.

Lokalna prilagoditev ovojnine

Lenis vzdržuje licenco dobre proizvodne prakse (ang. Good Manufacturing Practice oz. GMP), ki omogoča, da na originalno sekundarno ovojnino nalepimo lokalne nalepke in navodila za uporabo (PIL), kjer je to potrebno. Spremembe označevanja izvajajo naši vnaprej odobreni podizvajalci. S tem izboljšujemo varnost pacientov, saj omogočamo dostop do vseh pomembnih podatkov o zdravilu v lokalnem jeziku.

Trženje in prodaja

Zaposlujemo izkušene sodelavce s področja marketinga in komerciale z izkušnjami v inovativni in generični farmacevtski industriji. Njihova naloga je prepoznati potrebe po zdravilih in jih v sodelovanju s proizvajalci, ki jih zastopamo, pravočasno zagotoviti v lekarnah in bolnišnicah.

Odnosi z javnostmi

Odnosi z javnostmi omogočajo komunikacijo in interakcijo z nevladnimi organizacijami, združenji pacientov in drugimi nemedicinskimi interesnimi skupinami. Od njih se poučimo o njihovih resničnih neizpolnjenih potrebah ter podpremo njihove dejavnosti in projekte (npr. ozaveščanje o boleznih), s katerimi izboljšujemo tako življenja bolnikov kot tudi celotne družbe. To je eden od načinov, kako naše podjetje vrača skupnosti.

Več informacij na: info@lenis.si.

Veleprodaja in distribucija

Lenis v Sloveniji deluje tudi kot veletrgovec. Poslujemo v skladu z Dobro distribucijsko prakso, kar potrjujemo z veljavnim certifikatom GDP (ang. Good Distribution Practice).

Sodelujemo z logističnim ponudnikom Kemofarmacijo, največjim slovenskim veletrgovcem in članom skupine Phoenix, ki upravlja naše regijsko skladišče. Poleg tega imamo carinsko skladišče v državi zunaj EU za lažjo distribucijo po celotnem ozemlju zunaj EU.
Distribucijo zdravil izven Slovenije smo zaupali najuglednejšim lokalnim veletrgovcem.

Farmakovigilanca

Farmakovigilanca je spremljanje varnosti zdravil v celotnem obdobju njihove uporabe in vključuje dejavnosti, povezane z odkrivanjem, ocenjevanjem, razumevanjem in preprečevanjem neželenih učinkov zdravil in drugih možnih zapletov, povezanih z zdravili. Strogo upoštevamo vse farmakovigilančne zahteve in imamo mrežo strokovnjakov s tega področja v državah, kjer smo neposredno ali posredno prisotni. Imamo redne notranje in zunanje presoje in inšpekcije državnih organov, ki jih vedno opravimo brez kritičnih pomanjkljivosti. Farmakovigilanca za nas ni le obveznost, ki jo je treba izpolniti, temveč pomemben vidik našega poslanstva, ki nam omogoča, da bolnikom nenehno zagotavljamo varna zdravila.